Darren Osborne
Image caption Yn ôl teulu Darren Osborne doedd o erioed wedi mynegi safbwyntiau hiliol

Mae teulu dyn sydd wedi cael ei arestio ar ôl ymosodiad terfysgol ger mosg yn Llundain nos Sul yn dweud eu bod yn mewn sioc.

Mae’r tad i bedwar, Darren Osborne, sy’n 47 oed, yn hanu o Weston Super Mare ond yn byw yn ardal Pentwyn, Caerdydd.

Mae o yn y ddalfa ar amheuaeth o geisio llofruddio ac o droseddau’n ymwneud â therfysgaeth ar ôl i fan daro torf o Fwslimiaid yn Finsbury Park.

Mae un person wedi marw ac roedd angen triniaeth ysbyty ar naw o bobl eraill.

Dywedodd mam, chwaer a nai Darren Osborne mewn datganiad: “Rydym mewn sioc enfawr mae’n anghredadwy – mae’n anodd credu hyn.

Ychwanegodd y datganiad: “Mae ein calonnau a’n cydymdeimlad gyda’r rhai sydd wedi cael eu hanafu.

“Wnaeth o erioed fynegi safbwyntiau hiliol.”

Image caption Mae’r heddlu’n wedi archwilio tŷ yn ardal Pentwyn o’r brifddinas

Dywedodd Heddlu Llundain fod dyn wedi cael ei arestio ar amheuaeth o baratoi neu gynnal gweithred derfysgol gan gynnwys llofruddiaeth a cheisio llofruddio.

Roedd y fan gafodd ei defnyddio yn y digwyddiad yn eiddo i gwmni Pontyclun Van Hire o Rondda Cynon Taf.

Dywedodd Alun Michael, Comisiynydd Heddlu A Throsedd Heddlu De Cymru, fod gwaith o fewn y cymunedau a chydweithio gyda’r cymunedau yn un o’r atebion wrth fynd i’r afael ag eithafiaeth.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Alun Michael yn siarad ar y Post Cyntaf, Radio Cymru

Dywedodd yr AS Jo Stevens, sy’n cynrychioli etholaeth Canol Caerdydd, ei fod hi’n “bryderus iawn bod yr ymosodwr honedig” yn dod o’i hetholaeth.

Wrth siarad y tu allan i’w chartref yn Weston Super Mare, dywedodd chwaer Mr Osborne, Nicola, ei bod hi’n “ymddiheuro’n fawr am yr hyn sydd wedi digwydd.”

Mae Heddlu’r De yn dweud eu bod yn cydweithio gyda Heddlu Llundain ar eu hymchwiliadau, gan ddweud y bydd patrolau ychwanegol i sicrhau diogelwch cymunedau.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here