Sioned Hughes
Image caption Fe wnaeth Sioned Hughes olynu Efa Gruffudd Jones yn y swydd

Mae Newyddion 9 wedi datgelu y bydd prif weithredwr Urdd Gobaith Cymru yn gadael ei swydd, lai na dwy flynedd ers cael ei phenodi.

Roedd nifer o staff wedi codi pryderon ynglŷn â’r ffordd roedd yr Urdd yn cael ei redeg, a diffyg ffydd yng ngallu Mrs Hughes.

Cafodd Sioned Hughes ei phenodi gyda’r nod o arwain y mudiad ieuenctid at eu canmlwyddiant yn 2022, ac fe ddisgrifiodd ei phenodiad fel “braint a her”.

Yn adroddiad blynyddol diweddaraf yr Urdd, dywedodd ei bod hi’n edrych ymlaen yn fawr at y cyfnod cyffrous o flaen y mudiad.

‘Cytuno ar y cyd’

Ond mae’n ymddangos bod y berthynas rhyngddi hi a staff yr Urdd wedi dirywio, hyd at bwynt lle penderfynodd yr ymddiriedolwyr ymyrryd.

Mae 12 o ymddiriedolwyr yn rhan o bwyllgor gwaith y mudiad, dan gadeiryddiaeth Tudur Dylan Jones, a nhw sy’n gyfrifol am oruchwylio gwaith y staff.

Does dim manylion pellach am natur y gwyn, ond does ‘na ddim awgrym bod y prif weithredwr wedi camymddwyn na cham-weinyddu mewn unrhyw ffordd.

Doedd Sioned Hughes ddim am wneud unrhyw sylw.

Image caption Bydd yr Urdd yn dathlu ei ganmlwyddiant yn 2022

Mewn datganiad dywedodd yr Urdd: “Mae’r mudiad a Sioned Hughes wedi cytuno ar y cyd bod ei chyflogaeth fel Prif Weithredwr yn dod i ben.

“Mae’r Urdd yn diolch iddi am ei gwasanaeth ac yn dymuno’n dda iddi yn y dyfodol.”

Mae gan yr Urdd tua 53,000 o aelodau, a throsiant o £9m.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here