Mark Tami

Dydy sylwadau Carwyn Jones am Carl Sargeant ddim yn ddigon i fodloni pobl sy’n flin am y ffordd gafodd honiadau yn ei erbyn eu trin, yn ôl AS Llafur.

Wrth annerch y wasg ddydd Iau, dywedodd Carwyn Jones nad oedd ganddo unrhyw ddewis ond diswyddo Mr Sargeant, a gafodd ei ddarganfod yn farw ychydig ddyddiau’n ddiweddarach.

Mae’r aelod seneddol dros Alun a Glannau Dyfrdwy, Mark Tami wedi dweud bod angen cynnal ymchwiliad.

Fel rhan o’i ddatganiad, dywedodd Mr Jones y gallai ymchwiliad ddigwydd yn y dyfodol.

‘Ymchwiliad’

Roedd Mr Tami yn gwasanaethu’r un etholaeth â Mr Sargeant ac mae o – fel y cyn-weinidog yn Llywodraeth Cymru, Leighton Andrews, y Ceidwadwyr Cymreig a Phlaid Cymru – yn galw am ymchwiliad i’r hyn a ddigwyddodd.

Dywedodd Mr Tami wrth BBC Cymru nad oedd yn credu fod sylwadau Mr Jones wedi bodloni’r rheiny sy’n flin gyda’r ffordd cafodd honiadau yn ei erbyn eu trin.

“Dyna pam dwi’n credu dylai bod ymchwiliad i beth yn union ddigwyddodd,” meddai.

Image caption Fe wnaeth Carwyn Jones annerch y wasg ddydd Iau gyda datganiad yn ymateb i farwolaeth Carl Sargeant

Ychwanegodd Mr Tami: “Mae dweud bod canllawiau wedi’u dilyn yn iawn, ond yn amlwg mae rhywbeth wedi mynd o’i le, neu mae rhywbeth yn bod gyda’r canllawiau oherwydd mae rhywun wedi marw.

“Mae angen edrych ar y canllawiau oherwydd dydyn nhw ddim yn gwarchod neb. Mae’n rhaid edrych i warchod pobl sy’n ddioddefwyr neu’r rheiny sy’n gwneud yr honiadau.

“Ar y llaw arall mae dyletswydd hefyd tuag at les y sawl mae’r honiadau yn cael ei gwneud yn eu herbyn,” meddai.

Cwest dydd Llun

Bydd cwest i farwolaeth Mr Sargeant yn digwydd ddydd Llun 13 Tachwedd.

Yn ei ddatganiad ddydd Iau, dywedodd Mr Jones bod y “rhain yn ddyddiau tywyll iawn i’r Cynulliad ac yn bennaf i deulu Mr Sargeant.”

Ychwanegodd fod llawer o gwestiynau yn parhau a bod “teulu Mr Sargeant yn haeddu atebion.”

Fe roddodd deyrnged hefyd i’w “gyfaill”.

“Mae Cymru wedi colli person cynnes, yn llawn gallu a charisma… Roedd Carl yn rym o natur,” meddai.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here